July 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
June 30, 2019 July 1, 2019 July 2, 2019 July 3, 2019 July 4, 2019 July 5, 2019 July 6, 2019
July 7, 2019 July 8, 2019 July 9, 2019 July 10, 2019 July 11, 2019 July 12, 2019 July 13, 2019
July 14, 2019 July 15, 2019 July 16, 2019 July 17, 2019 July 18, 2019 July 19, 2019

6:00 pm: S'mores Poolside Bingo

6:00 pm: S'mores Poolside Bingo
July 20, 2019
July 21, 2019 July 22, 2019

8:00 am: Old Orchard Classic

8:00 am: Old Orchard Classic
July 23, 2019

7:00 pm: Board Meeting

7:00 pm: Board Meeting
July 24, 2019 July 25, 2019 July 26, 2019 July 27, 2019
July 28, 2019 July 29, 2019 July 30, 2019 July 31, 2019 August 1, 2019 August 2, 2019 August 3, 2019